Obiski so mimo

Tudi letos smo ob koncu šolskega leta in zaključku vseh tekmovalnih aktivnosti (in sočasno z začetkom novih …) z naravoslovnimi dogodki obiskali 12 šol. Za vtis, kaj in kako se je dogajalo, pokukajte v galerijo!

Z demonstracijskimi poskusi na obisk

Tudi v letošnjem letu bomo ob zaključku tekmovanja Kresnička s predstavitvijo pestrih demonstracijskih poskusov obiskali 12 šol, ki so na letošnjem tekmovanju sodelovale. V preteklih dveh letih smo šole izbrali poskusno in naključno (foto utrinke z obiskov si lahko...