Kresnička 5

Pozno zvečer 13. februarja 2019 smo objavili uradne rezultate letošnjega eksperimentalnega izziva, 5. Kresničke. Čestitamo prav vsem sodelujočim, ki so vas poskusi izzvali, da ste se jih lotili, kot udeleženci ali kot mentorji. Zanesljivo smo se prav vsi, vključno z...

Razpis za šolsko leto 2018/2019

Objavili smo navodila za poskuse, ki jih bodo učenci izvajali v prihodnjem šolskem letu. Priporočamo, da biološki del poskusov opravljate v šoli (pri pouku naravoslovja, dnevih dejavnosti, krožkih). K osnovnim navodilom smo ponekod dodali gradiva, ki so zaenkrat še...

4. tekmovanje je mimo

Pozno zvečer v torek, 13. februarja 2018, smo objavili uradne rezultate letošnjega tekmovanja iz znanja naravoslovja Kresnička. Tekmovalo je 17624 učencev od 1. do 7. razreda, kar je 1397 več kot lani. Osvojili so 7331 priznanj. Sodelovalo je 311 osnovnih šol, z...

Dodatki k rešitvam nalog 2017

Na spletnih straneh z dinamičnimi prikazi, izdelanimi z orodjem GeoGebra, najdete v meniju ASTRONOMIJA tudi dva prikaza, ki se nanašata na naloge za 6. in 7. razred, povezane s poskusom Model Osončja. Ta prikaza sta na omenjenih spletnih straneh objavljena...