DODATEK k poskusoma za 1. ter 2. in 3. razred 2020/2021

OBLIKA KREDE in PRODNIKI

PRODNIK je vsak delček kamnine, ki ima premer večji od 2 mm in ga je obrusila voda.

KREDA