Učenec je prijavljen na tekmovanje, a ni tekmoval. Ali plačamo tudi zanj prijavnino? Ne. Prijavnino plačate le za tekmovalce, ki so tekmovali in ste zanje v strežnik vnesli rezultate.
Zanima me, če se je v tem šol. letu še možno vključiti v tekmovanje in na kakšen način lahko to storimo? Zgodnje predprijave na tekmovanje niso potrebne. Na tekmovanje se pripravljate tako, da pravočasno izvedete poskuse. Podatke o učencih (ime, datum rojstva), ki se bodo tekmovanja udeležili, vnesete na informacijski strežnik DMFA. Prek strežnika natisnete izjave, ki jih podpišejo starši, da dovoljujejo objavo rezultatov svojih otrok. Podatke o vrnjenih podpisanih izjavah vnesete na strežnik. Izvedete tekmovanje, kot je objavljeno v razpisu. Vnesete rezultate svojih učencev na strežnik – in s tem je vsak od njih prijavljen na tekmovanje.
PRIJAVE SO MOGOČE DO ZADNJEGA DNEVA PRED TEKMOVANJEM.
Izgubili smo geslo za strežnik DMFA, ali pa gesla sploh še nimamo. Krovno geslo za informacijski strežnik DMFA ima ravnatelj/ica. Ta gesla ravnatelji prejmejo v začetku šolskega leta. Ravnatelji in/ali njihove pooblaščene osebe lahko dodeljujejo gesla za strežnik tudi vsem svojim učiteljem, ki so vpleteni v posamezna tekmovanja. Pozanimajte se pri ravnatelju/ici.
Ali lahko tekmovanje izvedemo v šoli v naravi?  Da. Pomembno je, da imate dan pred tekmovanjem dostop do računalnika, tiskalnika in interneta, da boste lahko s strežnika sneli tekmovalne naloge. Naloge morate tudi natisniti v dovoljšnjem številu.
Ali lahko posamezen učenec tekmuje na drugi šoli? Lahko. Potreben je individualni dogovor med vodjema tekmovanj na obeh konkretnih šolah.
Ali lahko posamezen učenec tekmuje na avtobusu, v letalu ali v tujini? Ne, razen, če vodja tekmovanja na šoli uredi neodvisno spremstvo za učenca.
Ali lahko kdorkoli tekmuje izven uradnega roka tekmovanja? Ne. Začetek tekmovanja je lahko zamaknjen glede na uradno uro za največ pol ure.
Koliko časa imam za vnos rezultatov na strežnik? Vse rezultate morate vnesti na strežnik v 7 dnevih od tekmovanja. Če je tekmovanje v sredo ob 13.00, naj bodo vsi rezultati vnešeni do naslednje srede do 13.00. Rok za objavo rezultatov je 7 dni od tekmovanja.
Ali bo tekmovanje Kresnička tudi državno tekmovanje?  Zdaj še ne. Morda v prihodnosti. Ni pa nujno, sploh ne.
Koliko učencev prejme priznanja? Število učencev, ki prejmejo priznanja, je določeno v Pravilniku o tekmovanju. Na kratko: od vsakih 3 udeležencev v posamezni tekmovalni kategoriji (razredu) prejme priznanje eden od njih. Če je udeležencev 12, 13 ali 14, prejmejo priznanja 4. Če se tekmovanja udeleži le 1 učenec ali 2 iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, prejme prvouvrščeni priznanje, če je dosegel vsaj 1/3 možnih točk.
Kako dobimo priznanja? Priznanja za vsa tekmovanja v organizaciji DMFA tiskamo potem, ko so vsa tekmovanja zaključena, v začetku maja. Priznanja za vsa tekmovanja pošljemo v paketih na šole.
Kdo je podpisan na priznanju? Vodja (organizator) tekmovanja na šoli. Če vodja tekmovanja želi, da je njegov podpis na priznanja že natisnjen (da ni treba podpisovati na roke), mora na strežnik v predpisani obliki (tam najde natančna navodila, kako se to stori pravilno) naložiti svoj skeniran podpis.
Dobijo mentorji potrdila o mentorstvu? Da. Vodja (organizator) tekmovanja na šoli ima dostop do podatkov o tekmovalcih in mentorjih. Pri vsakem tekmovalcu je na strežniku zabeležen tudi mentor tekmovalca. Mentorji dobijo potrdila o mentorstvu ob koncu šolskega leta.