Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička je 9 let, do vključno šolskega leta 2022/2023 organiziralo DMFA Slovenije.

 

Pri zasnovi poskusov in nalog za Kresničko smo zadnje leto sodelovali naravoslovci

Kristina Angelov Troha, razredna učiteljica z osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini,

Andrej Guštin, astronom, zaposlen na Elektrotehniško – računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana,

Miha Jeršek, geolog, zaposlen v Prirodoslovnem muzeju Slovenije,

Barbara Rovšek, fizičarka, zaposlena na Pedagoški fakulteti UL, vodja tekmovanja,

Iztok Tomažič, biolog, zaposlen na Biotehniški fakulteti UL,

Domen Vaupotič, diplomant 1. stopnje biokemije, magistrski študent biofizike, prejemnik srebrne medalje na Mednarodni biološki olimpijadi 2015,

Tatjana Vidic, profesorica biologije in kemije na osnovni šoli Simona Jenka v Kranju in predavateljica na BIC Naklo,

Sašo Žigon, fizik, učitelj na osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini.

 

Naloge za tekmovanje Kresnička nam že od začetkov tega tekmovanja v madžarski jezik hitro, skrbno in neoporečno prevaja gospa Irena Kovač. V italijanščino pa, tudi že skoraj tako dolgo in enako skrbno in neoporečno, gospa Oleandra Dekleva. Prevedenih nalog nimamo objavljenih na spletnih straneh; če bi jih potrebovali, nam pišite.

Naloge so boljše, ker jih (vasih) predebatiramo z Jurijem Bajcem, zaposlenim na Pedagoški fakulteti UL.

Za ustrezno biološko izrazoslovje (in širše) včasih poskrbi Simona Prevorčnik, drugič pa Martina Bačič, obe biologinji, zaposleni na Biotehniški fakulteti UL.

Prvčkov ne crkljamo (preveč), tudi oni rešujejo težke naloge, ki pa jih prej komentira (mi pa njene pripombe in predloge upoštevamo) Marcela Batistič Zorec, razvojna psihologinja, zaposlena na Pedagoški fakulteti UL.

Fotografije za poskuse posnamemo sami, razen kvalitetnejših, ki jih prispeva Jan Šuntajs, magister Fakultete za matematiko in fiziko, zdaj pa mladi raziskovalec na IJS.

Pripombe glede zlorab in pačenja slovenščine sprejema Sara Pia Marinček, tudi magistrica Fakultete za matematiko in fiziko.

Te spletne strani je postavil in zanje v preteklosti pomagal skrbeti Matija Čufer, zdaj pa je njegovo nalogo prevzel Urban Znoj, oba študenta Pedagoške fakultete UL,

Pri post-Kresnička aktivnostih je nekoč sodelovala, zdaj pa žal ne več, Maja Pečar, nekoč zaposlena na Pedagoški fakulteti UL.

 

Člani komisije danes in v preteklih letih