POSNETEK POSKUSA: TALJENJE LEDU

KRESNIČKA 2018/2019, 1. RAZRED

Opazovali smo taljenje velikih kosov ledu, ki smo jih dobili iz zamrznjenih balonov. En kos smo posuli s soljo, drugega s soljo in barvilom, tretjega samo z barvilom, četrtega pa smo pustili taliti kar tako.

V realnem času traja taljenje kosov ledu na filmu 2 uri. V filmu je dogajanje prikazano v 36 sekundah. Vsakih 8 sekund je nastal en posnetek, v 2 urah smo jih posneli 900, v filmu se jih vsako sekundo prikaže 25. Ena sekunda na filmu traja v realnem času … 200 sekund.

En kos ledu smo posuli z barvilom v prahu, drugega s soljo, tretjega s soljo in barvilom. Četrtega nismo posipali z ničemer.

V realnem času traja taljenje kosov ledu na filmu 3 ure. V filmu je dogajanje prikazano v 36 sekundah. Vsakih 10 sekund je nastal en posnetek, v 3 urah smo jih posneli 1080, v filmu se jih vsako sekundo prikaže 30. Ena sekunda na filmu traja v realnem času … 300 sekund.

En kos ledu smo posuli z barvilom v prahu, drugega s soljo, tretjega s soljo in barvilom. Četrtega nismo posipali z ničemer.