Plesni

Plesni so organizmi, ki jih uvrščamo med glive. Glive so skupina organizmov, med katerimi verjetno najbolj poznamo različne gobe (jurčki, lisičke, mušnice,…). Goba, ki jo naberemo, je le nadzemni del glive. Podzemni del glive tvorijo še prepleti drobnih nitk, imenovanih hife. Preplet hif imenujemo micelij. Iz micelija se razvije goba, ki je razmnoževalni organ glive. Plesni ne tvorijo gob ampak manjše trosovnike. Takšnemu vidnemu miceliju, ki ga opazimo na živilih, pravimo plesen. 

Pogoste plesni, ki se razvijejo na živilih, uvrščamo v dve debli: jarmaste glive (Zygomicota) in zaprtotrosnice (Ascomycota). Od jarmastih gliv so pogosti predstavniki rodov Mucor (krušna plesen) in Rhizopus (pajčevinasta plesen), od zaprtotrosnic pa predstavniki rodov Penicillium (čopičasta plesen) in Aspergillus (glavičasta plesen). 

Na živilih se lahko razvije več vrst plesni hkrati. Plesni razkrajajo živila in povzročijo njihovo kvarjenje. Uporabljamo jih tudi v biotehnologiji in v živilski industriji, saj z njihovo pomočjo pridelujemo razne vrste hrane (sir), pijače in antibiotike.

Mucor (krušna plesen)

Vir: wikipedia

Vir: https://www.alamy.com/stock-photo-pin-mould-mucor-growing-on-tomato-6924913.html

Rhizopus (pajčevinasta plesen)

Vir: wikipedia

Vir: https://www.sciencesource.com/archive/Bread-mold-fungus-(Rhizopus-nigricans)-SS2289430.html#/SearchResult&ITEMID=SS2289430

Penicillium (čopičasta plesen)

Vir: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=532857

Aspergillus (glavičasta plesen)

Aspergillus niger

Vir: By S. K. Mohan – http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5367342, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28824930

Vir: By Mogana Das Murtey and Patchamuthu Ramasamy – [1], CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52254793

Aspergillus flavus

Vir: Renee Arias, http://discovermagazine.com/2017/dec/the-peanut-plague

Vir: https://www.sciencephoto.com/media/799985/view/aspergillus-sp-fruiting-structure-sem