Izdelava svežega preparata plesni

PRIPOMOČKI:

 • Vzorec plesni,
 • objektno stekelce,
 • krovno stekelce,
 • kapalka,
 • preparirna igla,
 • voda,
 • metilensko modro (neobvezno),
 • rokavice za enkratno uporabo,
 • mikroskop (povečave npr. 40x, 100x in 400x),
 • laboratorijska halja.

VARNOSTNO OPOZORILO: 

Pri ravnanju s plesnivimi živili je zelo pomembno, da z zaščitnimi sredstvi pokrijete čim več kože in nosite rokavice. Plesni so lahko alergene in zdravju nevarne. Plesnivih živil ne vohajte, ker lahko trosi preidejo v vaša dihala. 

PRIPRAVA PREPARATA:

 • Kapljico vode s kapalko kanite na sredino objektnega stekelca. Namesto vode lahko uporabite raztopino metilensko modrega (barvilo). Z uporabo barvila postanejo posamezne strukture plesni bolj vidne.
 • Z zobotrebcem s sadja ali kruha postrgajte nekaj plesni in jo prenesite na kapljico vode.
 • Krovno stekelce postavite na objektno stekelce pod kotom (~45°) tako, da se rob krovnega stekelca dotika kapljice vode.
 • Krovno stekelce previdno – počasi – spustite na vzorec, da se pod krovnim stekelcem ne ujamejo zračni mehurčki.
 • S koščkom papirnate brisače popivnajte odvečno vodo ali barvilo.
 • Preparat naj si učenci ogledajo s svetlobnim mikroskopom pri različnih povečavah.