Statistika 1. razred (2019/20)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 2845
Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 30 (32 tekm.)
Max. možne točke 30
Povprečje doseženih točk 18.82
St. odklon doseženih točk 4.96

1. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

2. NALOGA

Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako štiri. Torej če je učenec povezal vse štiri elemente zaporedja, je dobil štiri točke, če je povezal tri elemente v pravilni vrstni red, je prejel tri točke in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: 1-B; 2-D; 3-A; 4-C.

3. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

5. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

6. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

7. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

8. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

9. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

10. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

11. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.