Statistika 2. razred (2016/17)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 3300
Min. dosežene točke 3 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 36 (1 tekm.)
Max. možne točke 37
Povprečje doseženih točk 20,87

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)