Statistika 3. razred (2018/19)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 3476
Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 33 (4 tekm.)
Max. možne točke 34
Povprečje doseženih točk 18.29

1. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

2. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

3. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

4. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

5. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

6. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

7. NALOGA
2 točki pomenita, da je bil odgovor v celoti pravilen, 1 točka pomeni, da je bil odgovor le delno pravilen ter 0 točk, da je bil odgovor napačen.

8. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

9. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

10. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.