Statistika 3. razred (2019/20)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 3023
Min. dosežene točke 0 (3 tekm.)
Max. dosežene točke 32 (2 tekm.)
Max. možne točke 32
Povprečje doseženih točk 16.88
St. odklon doseženih točk 4.90

1. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

2. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

3. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

5. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

6. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

7. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

8. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

9. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

10. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

11. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

12. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.