Statistika 4. razred (2017/18)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 2498
Min. dosežene točke 2 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 39 (2 tekm.)
Max. možne točke 41
Povprečje doseženih točk 22.42

Pravilen odgovor je označen z zeleno barvo.