Statistika 4. razred (2018/19)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 2462
Min. dosežene točke 0 (2 tekm.)
Max. dosežene točke 36 (1 tekm.)
Max. možne točke 39
Povprečje doseženih točk 20.24

1. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

2. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

3. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

4. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

5. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

6. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

7. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

8. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.

9. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

10. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

11. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

12. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

13. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zelenim okvirčkom.