Statistika 4. razred (2019/20)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 2439
Min. dosežene točke 4 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 45 (1 tekm.)
Max. možne točke 45
Povprečje doseženih točk 25.65
St. odklon doseženih točk 5.84

1. NALOGA

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

2. NALOGA

Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako šest. Torej če je učenec povezal vseh šest elementov zaporedja, je dobil šest točk, če je povezal pet elementov v pravilni vrstni red, je prejel pet točk in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: 1-B; 2-D; 3-E; 4-A; 5-E; 6-C.

3. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

4. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

5. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

6. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

7. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

9. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

10. NALOGA

Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako pet. Torej če je učenec povezal vseh pet elementov zaporedja, je dobil pet točk, če je povezal štiri elemente v pravilni vrstni red, je prejel štiri točke in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: 1-B; 2-C; 3-E; 4-A; 5-D

11. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

12. NALOGA

Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.