Statistika 4. razred (2016/17)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 2126
Min. dosežene točke 0 (2 tekm.)
Max. dosežene točke 45 (1 tekm.)
Max. možne točke 45
Povprečje doseženih točk 22,10

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)