Statistika 6. razred (2018/19)

Osnovni podatki

Št. tekmovalcev 1457
Min. dosežene točke 5 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 43 (1 tekm.)
Max. možne točke 43
Povprečje doseženih točk 24.67

1. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

2. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

3. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

4. NALOGA
Največje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel je bilo enako šest. Torej če je učenec povezal vseh šest elementov zaporedja, je dobil šest točk, če je povezal pet elementov v pravilni vrstni red, je prejel pet točk in tako dalje. Pravilni odgovori so bili: 1-C; 2-E; 3-A; 4-D; 5-F; 6-B.

5. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

6. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

7. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

8. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.

 

 

 

 

 

 

9. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

10. NALOGA
Pri primerih 1,2 in 4 so pravilni odgovori označeni z zeleno barvo pri 3. primeru pa 2 točki pomenita, da je bil odgovor v celoti pravilen, 1 točka pomeni, da je bil odgovor le delno pravilen ter 0 točk, da je bil odgovor napačen.

11. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zeleno barvo.

12. NALOGA
Pravilni odgovor je označen z zelenim okvirčkom.