Statistika 7. razred (2016/17)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 1232
Min. dosežene točke 8 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 50 (3 tekm.)
Max. možne točke 54
Povprečje doseženih točk 29,57

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)

V nalogi je bilo treba rešiti zaporedje. Zelena barva predstavlja delež učencev, ki so zaporedje v celoti pravilno rešili.

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)