Na spletnih straneh z dinamičnimi prikazi, izdelanimi z orodjem GeoGebra, najdete v meniju ASTRONOMIJA tudi dva prikaza, ki se nanašata na naloge za 6. in 7. razred, povezane s poskusom Model Osončja. Ta prikaza sta na omenjenih spletnih straneh objavljena danes.