• odpravljanje strahu pred naravoslovjem in
  • popularizacija naravoslovja, še posebej
  • spodbujanje in popularizacija eksperimentalnega dela v šoli,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja,
  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja (je le tekmovanje …),
  • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev.

Poleg naštetih ciljev, ki v osnovi zadevajo učence, imamo pri vseh fazah tekmovanja vselej pred očmi tudi učitelje. Vsa gradiva, ki nastanejo, razumemo kot javno dobro in so zato prosto dostopna na spletnih straneh. Učitelje vabimo, da gradiva uporabljajo pri pouku tudi še kdaj kasneje. Ne le ideje in navodila za različne naravoslovne poskuse in opazovanja, ampak tudi tekmovalne naloge, s katerimi lahko preverjajo, ali so bili cilji raziskovalnega pouka doseženi. Verjamemo, da se tudi učitelji ob naših nalogah vedno naučijo česa novega – ne nazadnje se učimo tudi mi, ko poskuse in naloge sestavljamo.

 

IMG_3569 IMG_3540 IMG_3464