Poskusi iz razpisov tekmovanja in drugi prispevki o Kresnički, objavljeni v različnih revijah, na spletnih straneh in predstavljeni na strokovnih in znanstvenih srečanjih:

Nekatere objave so s spletnih strani in ker niso več aktualne, niso več dosegljive, na primer

  • Naravoslovna Kresnička, poskus Transport vode v rastlini na spletni strani revije Ciciban
  • Naravoslovna Kresnička, poskusa Ladja iz plastelina in Tesno zlaganje riževih zrn na spletnih straneh revije Ciciban
  • Naravoslovna Kresnička, poskus Novi kovanci iz starih na spletnih straneh revije Ciciban
  • Naravoslovna Kresnička, poskus Opazuj svojo senco na spletnih straneh revije Ciciban
  • Naravoslovna Kresnička, poskusa Ladja iz plastelina in Tesno zlaganje riževih zrn na spletnih straneh revije Gea
  • Naravoslovna Kresnička, poskus Transport vode v rastlini na spletnih straneh revije Gea
  • Naravoslovna Kresnička, poskus Novi kovanci iz starih na spletnih straneh revije Gea