sezona šolsko leto člani komisije (avtorji poskusov in tekmovalnih nalog)
9 2022/2023 Kristina Angelov Troha, Andrej Guštin, Miha Jeršek, Barbara Rovšek, Iztok Tomažič, Domen Vaupotič, Tatjana Vidic, Sašo Žigon
8 2021/2022 Kristina Angelov Troha, Andrej Guštin, Miha Jeršek, Barbara Rovšek, Iztok Tomažič, Domen Vaupotič, Tatjana Vidic, Sašo Žigon
7 2020/2021 Kristina Angelov Troha, Andrej Guštin, Miha Jeršek, Dušan Krnel, Barbara Rovšek, Iztok Tomažič, Tatjana Vidic, Sašo Žigon
6 2019/2020 Kristina Angelov Troha, Andrej Guštin, Dušan Krnel, Barbara Rovšek, Iztok Tomažič, Tatjana Vidic, Sašo Žigon
5 2018/2019 Kristina Angelov Troha, Andrej Guštin, Dušan Krnel, Barbara Rovšek, Iztok Tomažič, Sašo Žigon
4 2017/2018 Kristina Angelov Troha, Andrej Guštin, Dušan Krnel, Luka Praprotnik, Barbara Rovšek, Gregor Torkar, Sašo Žigon
3 2016/2017 Andrej GuštinDušan Krnel, Luka Praprotnik, Barbara Rovšek, Gregor Torkar, Sašo Žigon
2 2015/2016 Dušan Krnel, Barbara Rovšek, Gregor Torkar, Sašo Žigon
1 2014/2015 Dušan Krnel, Barbara Rovšek, Gregor Torkar, Sašo Žigon