Statistika 1. razred (2016/17)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 3111
Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 34 (69 tekm.)
Max. možne točke 34
Povprečje doseženih točk 25.23

Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)

Naloga je imela možna odgovora (DA/NE), v oklepaju pod vsakim stolpcem je naveden pravilen)

V nalogi je bilo potrebno izbrati levo (L) ali desno (D) sličico. V oklepaju pod vsakim primerom je naveden pravilen odgovor.

V nalogi je bilo treba rešiti zaporedje. Zelena barva predstavlja delež učencev, ki so zaporedje v celoti pravilno rešili.