Statistika 6. razred (2017/18)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 1311
Min. dosežene točke 4 (2 tekm.)
Max. dosežene točke 45 (1 tekm.)
Max. možne točke 46
Povprečje doseženih točk 19.83

Pravilen odgovor je označen z zeleno barvo.