Statistika 7. razred (2017/18)

Osnovni podatki:

Št. tekmovalcev 1266
Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)
Max. dosežene točke 43 (1 tekm.)
Max. možne točke 46
Povprečje doseženih točk 20.76

Pravilen odgovor je označen z zeleno barvo.