Objavili smo navodila za poskuse, ki jih bodo učenci izvajali v prihodnjem šolskem letu. Priporočamo, da biološki del poskusov opravljate v šoli (pri pouku naravoslovja, dnevih dejavnosti, krožkih). K osnovnim navodilom smo ponekod dodali gradiva, ki so zaenkrat še nepopolna. Manjka nekaj fotografij in navodila za pripravo preparatov. Vsa dodatna gradiva bodo na teh spletnih straneh objavljena pred 1. septembrom 2018.