Obiski šol, ki so spomladi odpadli, se dogajajo ravnokar – in se bodo še dva tedna. Z naravoslovno predstavo bomo obiskali 15 šol: OŠ Dornberk, OŠ Draga Bajca Vipava, OŠ Gorje, OŠ Kamnik, OŠ Koseze, OŠ Kungota, OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana, OŠ Naklo, OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, OŠ Raka, OŠ Stara Cerkev, OŠ Stopiče, OŠ Stranje, OŠ Tišina s podružnično šolo v Genderovcih in OŠ Velike Lašče. Obiske koordinira,  organizira in vodi Maja Pečar, pri izvedbi pa sodelujejo študentje Pedagoške fakultete v Ljubljani. V skupinah s 3 člani se izmenjujejo Maja Hladnik, Matjaž Jerala, Kelli Kogoj, Jurij Senič, Jera Stojko, Ana Suhadolnik in Urban Šček.