V drugi polovici septembra 2020 (v petek popoldne) bomo organizirali kratek 4-urni poizkusni seminar za učitelje naravoslovja v 6. in 7. razredu. V prihodnosti bomo predvidoma organizirali še več podobnih seminarjev. Na prvega bomo sprejeli 15 učiteljev, ki se bodo prijavili prvi (in bodo izpolnjevali pogoj, da učijo v 6. in/ali 7. razredu ter so v preteklih 6 letih vsaj enkrat kot mentorji sodelovali pri Kresnički).

Na seminarju bo uvodno predavanje namenjeno teoretičnemu osmišljenju učenja z raziskovanjem oziroma raziskovanja učencev in učiteljev pri Kresničkinih poskusih (sledimo maksimi: več dvoma in kritičnega mišljenja v osnovno šolo). V nadaljevanju bomo analizirali cilje dveh poskusov iz preteklih let.

Seminar se bo predvidoma odvijal na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete UL (Večna pot 111, Ljubljana). Kotizacija za seminar je 10 evrov. Seminar organizira DMFA Slovenije, ki bo udeležencem seminarja o udeležbi izdalo potrdilo.

Informativno prijavo (prvih 15) oddate preko spletnega obrazca, formalno pa se boste na seminar prijavili v začetku septembra preko informacijskega strežnika DMFA Slovenije.